הרשמה לכנס | תוכנית הכנס

הכנס יתקיים ב-30/8/2017, במדיטק חולון, רחוב גולדה מאיר 6 

מועד הכנס ותכניו עשויים להשתנות בהתאם לשיקולי ההפקה והנחיות הביטחון.