הוצאות פרטיות על חינוך: 819 שקלים בחודש במשפחות מבוססות לעומת 180 במשפחות חלשות

הלמ"ס מספקת עוד הוכחה לכך שסיכוייהם של התלמידים ממשפחות מבוססות להצליח בלימודים בבית הספר ובאקדמיה – גבוה יותר. עבור ההוצאה על פעילות לאחר שעות בית הספר: פער של פי 10

אילוסטרציה: pixabay

אילוסטרציה: pixabay

פער של פי 4.5 בהוצאות פרטיות על חינוך בין תלמידים ממשפחות מבוססות לבין תלמידים ממשפחות חלשות. על פי נתוני הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). בשנת 2013 ההוצאה הממוצעת בחודש עבור שירותי חינוך של משק בית בחמישון ההכנסה העליון הסתכמה ב-819 שקלים, לעומת 180 שקלים בקרב משפחות בחמישון ההכנסה התחתון. פערים אלו הקנו לתלמידים במשפחות המבוססות סיכויים גבוהים יותר להצליח בלימודים בבית הספר, בתיכון ובמוסדות להשכלה גבוהה. זאת, ניתן לראות על פי שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב תלמידים ביישובים המאופיינים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה, הנמוך באופן משמעותי מהשיעור ביישובים המאופיינים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה. נתונים אלו מתווספים לנתוני המיצ"ב שפורסמו באחרונה, לפיהם ישראל נמצאת בראש בפערים בין התלמידים מבין מדינות ה-OECD.

בסקר נבדקו ההוצאות הישירות לתלמיד במשקי הבית לשנת 2013. הוצאות אלו כוללות תשלום לבית הספר ותשלום לפעילויות המתקיימות לאחר שעות בית הספר, בהן חוגים, שיעורים פרטיים ומבחנים. כמו כן נבדקו ההוצאות של משק הבית שאינן ישירות לתלמיד, חושבו באמצעות חלוקה של הוצאות משק הבית לשירותי חינוך, כמו רכישת ספרים ומחברות, כלי כתיבה, מחשב וציוד נלווה, שירותי אינטרנט ומינוי לספרייה.

על פי נתוני הלמ"ס בשנת 2013 ההוצאה הפרטית לתלמיד במשקי הבית עמדה על 379 שקלים בממוצע בחודש,כאשר 74% מהסכום הוצא באופן ישיר עבור התלמיד, ו-26% מהסכום כחלק מסך ההוצאה של משק הבית עבור שירותי חינוך. ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש של משק בית בחמישון ההכנסה העליון הייתה גדולה פי 4.5, מזה של משק בית בחמישון ההכנסה התחתון: 819 שקלים בחודש לעומת 180 שקלים.

כמו כן נמצא כי עבור פעילות לאחר שעות בית הספר ההוצאה הממוצעת בחודש של משקי בית בחמישון ההכנסה העליון הייתה גדולה פי 10 מההוצאה של משקי בית בחמישון ההכנסה התחתון: 382 שקלים לעומת 36 שקלים. בנוסף, כשליש מסך ההוצאה הפרטית לתלמיד בקרב משקי בית בחמישון ההכנסה התחתון, הוצא עבור רכישת ספרים ומחברות, כלי כתיבה, מחשב וציוד נלווה, שירותי אינטרנט ומינוי לספרייה, לעומת כרבע מסך ההוצאה הפרטית לתלמיד בקרב משקי בית בחמישון ההכנסה העליון. עוד עולה מהנתונים כי ההוצאה הפרטית הממוצעת בחודש עמדה על 353 שקלים לתלמיד בחינוך יסודי, 426 שקלים בחטיבת ביניים, ו-396 שקלים בתיכון. כמו כן, עולה מהסקר כי ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש עבור תלמידים יהודים, עמדה על 502 שקלים בפיקוח הממלכתי, 420 שקלים בפיקוח הממלכתי-דתי ו-321 שקלים בפיקוח החרדי, לעומת 158 שקלים עבור תלמידים ערבים.

"נתוני הלמ״ס משקפים מציאות רווחה וחינוך מעוותת שלפיה העשירים נהיים עשירים יותר והעניים – עניים יותר. אם ממשלת ישראל לא תפעל באופן מידי לתקצוב דיפרנציאלי אנו נמשיך ונעמיק את הפערים גם בדורות הבאים"

כשליש מהתלמידים, בשיעור של 32.6%, השתייכו למשקי בית מהחמישון התחתון, מהם 53.7% ערבים, ו-43.3% יהודים. חלקם של התלמידים החרדים בחמישון התחתון היה גבוה מחלקם בסך כל התלמידים ועמד על 55.1% אחוזים, לעומת 14.6%. בנוסף, חלקם של התלמידים החרדים המתגוררים ביישובים המדורגים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה, עומד על 42.3% לעומת חלקם מסך התלמידים, העומד על 14.6%. גם חלקם של התלמידים הערבים המתגוררים ביישובים חלשים גבוה בצורה משמעותית מחלקם מסך התלמידים: 65.7% לעומת 24.4%.

ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש עבור תלמידים יהודים, עמדה ב-2013 על 502 שקלים בפיקוח הממלכתי, 420 שקלים בפיקוח הממלכתי-דתי ו-321 ש"ח בפיקוח החרדי. לעומת זאת, ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש עבור תלמידים ערבים עמדה ב-2013 על 158 שקלים.

בעקבות הנתונים מסרה מנכ״ל ארגון נטיעות דינה דיין, מראשי תנועת הפריפריות: ״נתוני הלמ״ס משקפים מציאות רווחה וחינוך מעוותת שלפיה העשירים נהיים עשירים יותר והעניים – עניים יותר. אם ממשלת ישראל לא תפעל באופן מידי לתקצוב דיפרנציאלי אנו נמשיך ונעמיק את הפערים גם בדורות הבאים. אני מקווה ששר האוצר שהגיע מאותן שכונות יממש סוף סוף את הבטחותיו לאוכלוסיות המוחלשות".

 

תגובות

comments

אולי תתעניינו גם ב: