מזכ"ל הסתדרות המורים יוסי וסרמן, התפטר מתפקידו

בעקבות כתב האישום החמור שהגישה הפרקליטות נגד וסרמן – הודיע על התפטרותו. וסרמן מואשם בקבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים

וסרמן

מזכ"ל הסתדרות המורים יוסי וסרמן הודיע על סיום תפקידו, בעקבות כתב האישום החמור שהוגש נגדו. וסרמן, שהורחק מבניין הסתדרות המורים ונאסר עליו לשהות בו בחודשיים האחרונים, צפוי לעזוב את תפקידו בעוד כשבועיים.

וסרמן החל את עבודתו בהסתדרות המורים בשנת 1971 כיו"ר סניף רמלה לוד. במקביל, בשנת 1985 ניהל את קרנות ההשתלמות בהסתדרות המורים וכיהן כיו"ר ועדת הכספים – תפקיד שבו המשיך להחזיק גם לאחר שנבחר למזכ"ל בשנת 2002. במסגרת כהונתו היה שותף לרפורמה "אופק חדש", שיושמה במערכת החינוך היסודי בשנת 2008.

התפטרותו של ורסמן לא הייתה מפתיעה. אתמול (רביעי) הגישה פרקליטות מחוז תל אביב לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום חמור נגדו. בכתב האישום מואשם וסרמן בלקיחת שוחד, סחיטה באיומים, מרמה והפרת אמונים. כתב אישום הוגש גם נגד יוסי אפרת, המשמש כיו"ר אגף התרבות וכיו"ר ארגון המורים לחינוך גופני, ובתו, ליאת כהן. השניים נאשמים בסחיטה באיומים שהביאה לידי מעשה וקשירת קשר לביצוע פשע. יוסי אפרת גם נאשם בשיבוש מהלכי משפט והטרדת עד.

בכתב האישום מתואר כי בשנת 2002, וסרמן נבחר לתפקיד מזכ"ל הסתדרות המורים בישראל. לפני בחירתו לתפקיד הוא שימש וסרמן כיו"ר אגף הכספים, תפקיד בו המשיך גם לאחר בחירתו למזכ"ל. כך הצליח לקבל החלטות גם בנוגע להוצאות תקציביות ללא פיקוח מהותי. כפל התפקידים, כך נטען בכתב האישום, העצים את כוחו המנהלי והפוליטי עד כדי שליטה מלאה ויכולת להשפיע על כל החלטה שתתקבל במוסדות ההסתדרות וגופים אחרים שבשליטתה. כמו כן, שליטה זו אפשרה לווסרמן להשפיע על קבלת החלטות בנוגע להסתדרות המורים ולו באופן אישי, כשהוא מצוי בניגוד עניינים בין תפקידיו בהסתדרות לאינטרסים האישיים שלו, תוך דחיקת טובת ההסתדרות באופן התואם את האינטרסים שלו עצמו.

חופשות במחיר מיוחד וטיפול VIP

על פי כתב האישום, בשנת 2003, הקימה הסתדרות המורים מִנהל תיירות ונופש – גוף שאמור היה לרכז את פעילות הרווחה של הסתדרות המורים בתחום תיירות הפנים והחוץ. המִנהל פעל, בין היתר, באמצעות בטי דהאן, שפרנסתה הייתה תלויה בפעילות מול הסתדרות המורים. בנוסף, הנאשמת הנוספת, ליאת כהן, הצטרפה לדהאן והועסקה על ידי המנהל. כל הנאשמים היו מודעים לתלותה הכלכלית של דהאן במִנהל וניצלו זאת לטובתם. בכתב האישום מצוין כי וסרמן החליט לנצל את כוחו ושליטתו בהסתדרות המורים, ופנה לדהאן בבקשות להזמנת חופשות, תוך שעמד על כך שתבהיר למלונות כי מדובר במזכ"ל הסתדרות המורים ובכך יקבל "מחיר מיוחד וטיפול VIP". דהאן יידעה את וסרמן לגבי הצעות המחיר שהתקבלו והוא אישר אותן. במספר מקרים, המִנהל שילם

את מחיר ההזמנות למלונות, ולאחר שובו מהחופשות פנתה דהאן אל וסרמן וביקשה ממנו לשלם, מבלי שהוסיפה עמלת סוכן. בתגובה לבקשותיה של דהאן, אמר לה וסרמן כי העלות גבוהה מדי עבורו ולכן שילם סכום מופחת, מהסכום שכבר שולם בפועל. עוד בכתב האישום: במהלך 2012 הוחלט להפסיק את פעילותה של דהאן במסגרת המנהל. בעקבות כך, היא דרשה מווסרמן כי ישיב לה את הכספים ששילמה ובהמשך, כתבה לו מכתב, בו קבלה על מעשיו והצהירה כי החליטה לגבות את הסכומים המגיעים לה. בעקבות דין ודברים בין דהאן ובין וסרמן והסתדרות המורים, הגיעו הצדדים לפשרה לפיה ההסתדרות תשלם לדהאן עבור כל פעילות הקניינות שביצעה עבורה עד לסוף 2012. זאת, במטרה למנוע ממנה לחשוף את דבר השוחד. על פי כתב האישום ביודעו כי דהאן זקוקה לכספים, סחט ממנה וסרמן, באמצעות אחרים, חתימה על מסמך הממוען אליו, בו היא מאשרת כי תשלום חלקי בלבד מחובותיו האמורים יהווה סילוק סופי ומוחלט של "כל חובותיו" כלפיה. בנוסף מצוין כי וסרמן הכריח את דהאן להצהיר במסמך, כי יתרת חובו האישי נתגלתה בדיעבד לאחר בדיקה בספרי החשבונות, וכי דהאן לא דרשה ממנו את פירעונו בעבר. המסמך כלל גם התחייבות לסודיות והתחייבות שלא לעשות שימוש בטענות שהעלתה נגדו דהאן במכתב.

שכר טרחה לעו"ד: 141,600 שקלים

על פי האישום השני, במסגרת תביעות דיבה הדדיות בין הסתדרות המורים ווסרמן לבין ענת שניידר, פסק בית המשפט כי על וסרמן לפצות באופן אישי את שניידר בסכום של 20 אלף שקלים, וכן לשאת בהוצאות המשפט בסכום של 7,000 שקלים. כמו כן, קבע בית המשפט הסתדרות המורים לא חבה בפיצוי, אך עליה לשאת בהוצאות ההליך המשפטי בסך 9,000 שקלים. בכתב האישום מצוין כי וסרמן, שהיה מודע לתוצאות ההליך ולחיובו האישי, גרם להסתדרות המורים לשלם, בהתאם להוראתו, סכום של 36,112 שקלים לפירעון החוב בהמחאה, כאשר הוא עצמו חתם על אישורה. לאחר מכן, בעקבות שאילתה עיתונאית בנושא שהועברה להסתדרות המורים, שילם וסרמן 29,469 שקלים לפקודת הסתדרות המורים. במעשיו אלה, כך מצוין בכתב האישום, גרם וסרמן לכך שהסתדרות המורים תישא בחיובו האישי, ורק לאחר שנתגלו מעשיו, פעל לשיפוי הסתדרות המורים באמצעות פניה של עו"ד רונאל פישר לחברת הביטוח שביטחה את הסתדרות המורים.

על פי כתב האישום סמוך לתחילת שנת 2013, החליט וסרמן לבדוק מי מחברי הסתדרות המורים מוסר מידע לעיתונאים ומי מהם מבקש להתמודד מולו. לשם כך הוא הורה למנהלת לשכתו ולמזכירה בלשכה לבדוק את פלטי שיחות הטלפון של שני עובדי הסתדרות המורים

על פי האישום השלישי, בשנת 2013, ביקש וסרמן את אישור ההנהלה המצומצמת להגיש שתי תביעות לשון הרע נגד שני עיתונאים וכלי התקשורת בהם הם מועסקים, בעקבות פרסומים שונים שנגעו להסתדרות המורים ולמזכ"ל באופן אישי. בסופו של דיון, אישרה ההנהלה המצומצמת את בקשתו תוך שנקבע במפורש, כי התובעים יהיו הסתדרות המורים ווסרמן, וכי וסרמן יממן מכיסו הפרטי את עלויות הייצוג הנוגעות לדברים שנכתבו עליו ועל יוסי אפרת באופן אישי. לאחר אישור תקציב, הוכנו במשרד עו"ד פישר טיוטת קובלנה פלילית וטיוטת כתב תביעה, שהתייחסו גם לפרסומים שנגעו לווסרמן באופן אישי. בגין הכנת הטיוטות גבה משרד עו"ד פישר שכר טרחה בגובה 141,600 שקלים. למרות החלטת ההנהלה המצומצמת, וסרמן לא שילם כל תמורה על הכנת הטיוטות ואת שכר הטרחה כולו שילמה הסתדרות המורים.

כמו כן מתואר בכתב האישום כי סמוך לתחילת שנת 2013, החליט וסרמן לבדוק מי מחברי הסתדרות המורים מוסר מידע לעיתונאים ומי מהם מבקש להתמודד מולו. לשם כך הוא הורה למנהלת לשכתו ולמזכירה בלשכה לבדוק את פלטי שיחות הטלפון של שני עובדי הסתדרות המורים. בנוסף, מואשם וסרמן כי בעבירות של שיבוש מהלכי משפט והטרדת עד, לאחר שהטריד עדות שמסרו הודעות במשטרה, על מנת להכשיל הליך שיפוטי. זאת לאחר שנחשף לחומרי החקירה בעניינו במסגרת הליך השימוע. כתב האישום הוגש על ידי עורך הדין יוסי קורצברג ורותם נוימן וסרמן מפרקליטות מחוז תל אביב.

יחד עם כתב האישום הגישה הפרקליטות בקשה להארכת התנאים המגבילים של וסרמן ואפרת עד תום ההליכים – איסור כניסה לבניין הסתדרות המורים בתל אביב ואיסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה.

"אני מצטער שגם פרקליטות מחוז תל אביב לוקחת חלק ברדיפה נגד ורסמן שנמשכת יותר מ-10 שנים. בכתב האישום אין כל בסיס ויסוד לשוחד והפרת אמונים"

בתגובה לדברים מסר עו"ד יהושע רזניק המייצג את וסרמן כי "כתב האישום שמן הראוי, לדעתי, שלא היה מוגש וחבל שהוגש, מגלה את הקשר בין הפרקליטות לבין התקשורת וחבל שכך הם פני הדברים. אני מצטער שגם פרקליטות מחוז תל אביב לוקחת חלק ברדיפה נגד ורסמן שנמשכת יותר מ-10 שנים. בכתב האישום אין כל בסיס ויסוד לשוחד והפרת אמונים. מעולם לא נוצרו בינו לבין סוכנת הנסיעות יחסי שוחד והוא נוסע דרכה הרבה מאוד שנים".

"באשר לתשלום למשרדו של עו"ד רונאל פישר, הדבר הובא לאישור הנהלת הסתדרות המורים והיא אכן אישרה זאת. הטענה שההתקפות היו אישיות איננה נכונה, הוא הותקף כמזכ"ל ולא כאדם פרטי", הוסיף עו"ד רזניק שדחה גם את הטענות על הפרת פרטיות ומעקב אחר עובדים.

עו"ד אירית באומהורן, המייצגת את יוסי אפרת ובתו ליאת כהן, מסרה בתגובה כי אפרת עוסק בעשייה ציבורית קרוב ל-50 שנה ומעולם לא דבק בו רבב. גם לא בבתו ליאת. "ייחוס של עבירת סחיטה באיומים לאנשים נורמטיביים ועדינים כמותם, היא מוזרה ביותר", מסרה באומהורן שהוסיפה כי התנהלות הפרקליטות מנעה מאפרת ובתו למצות את הליך השימוע.

בתוך כך, בעקבות הגשת כתב האישום שלחה יפה בן דוד, יו"ר סיעת אמ"י בהסתדרות המורים, מכתב ליוסי וסרמן בדרישה שיתפטר לאלתר מתפקידו. "מזה כחדשיים הנך מורחק מעבודתך בהסתדרות המורים. מצב עניינים זה, בו הנך מנוע מלנהל ניהול שוטף גוף חיוני כמו הסתדרות המורים, גורם לשיתוק פעילותה של הסתדרות המורים, ואף מעביר מסר שלילי כלפי ציבור המורים – עליו אתה מופקד ולו אתה חייב דין וחשבון", כתבה בן דוד לווסמן.

בהמשך מכתבה מציינת בן דוד כי "כמי שמרכז בפועל את ניהולו השוטף של המוסד, היעדרותך הכפויה גרמה לשיתוק מקיף של כל הפעילות השוטפת בארגון. עניינים חשובים מתעכבים ונדחים – והנזק להסתדרות המורים הוא אדיר".

את מכתבה סיימה בן דוד בכך שציינה כי עובדי ההוראה מופקדים על הנחלת ערכים וחינוך הדור הצעיר ועליהם לשמש דוגמה אישית, והוסיפה: "אנו קוראים לך להתפטר לאלתר שאם לא כן, לא תותיר בידנו כל ברירה אלא לפעול להדחתך, מהלך שמן הסתם יגרום לך השפלה נוספת".

גם יו"ר סיעת נחל, גילה קליין, התייחסה להגשת כתב האישום וציינה: "יום עצוב למערכת החינוך, ראש הפירמידה החינוכית עם כתב אישום קשה ביותר מבייש את כולנו. עובדי ההוראה חברי לדרך ראויים להנהגה איכותית ומקצועית. מגיע להם את הטובים ביותר. חייבים לצאת לבחירות במידית".

 

 

 

 

תגובות

comments

אולי תתעניינו גם ב: