חזרה לעמוד הכנס   |    לתוכנית הכנס

 

לא תתאפשר כניסה לכנס ללא הרשמה.

מועד הכנס ותכניו עשויים להשתנות בהתאם לשיקולי ההפקה והנחיות הביטחון.

בהרשמה לכנס אני מאפשר לחברת EduAction להכניס את פרטי האישיים לרבות שם, כתובת, תפקיד וטלפון למאגר המידע של החברה.