מתוך ה-flickr של ccarlstead

הלמידה המשמעותית: תלמידים מתלוננים חוסר מודעות למשמעות עבודות ההערכה

לקראת דיון בוועדת החינוך של הכנסת בנושא עומס הבחינות בכיתות י"א, הציגה מועצת התלמידים והנוער הארצית סקר לפיו מרבית התלמידים מתמודדים עם עומס רב ויותר ממחצית טוענים כי אין התייחסות לכישורי חיים – בניגוד למטרות הרפורמה

מזכ"לית הסתדרות המורים דורשת לבטל את הסכם קידום בדרגות

יפה בן דוד קוראת לגיבוש הסכם חדש, לאחר שמשרד החינוך הודיע על ניכוי בשכרם של חלק מהמורים. יועצה הכלכלי של ההסתדרות, פרופ' ירון זליכה: "יש למצוא פתרון מלא לביטול המכסות וזאת מבלי ליצור בעיות של הפחתות שכר"

אילוסטרציה: pixabay

הוצאות פרטיות על חינוך: 819 שקלים בחודש במשפחות מבוססות לעומת 180 במשפחות חלשות

הלמ"ס מספקת עוד הוכחה לכך שסיכוייהם של התלמידים ממשפחות מבוססות להצליח בלימודים בבית הספר ובאקדמיה – גבוה יותר. עבור ההוצאה על פעילות לאחר שעות בית הספר: פער של פי 10