בית הספר של משרד החינוך: שההורים ישלמו

האישור שהעניקה ועדת החינוך להמשיך ולגבות את תשלומי הרשות מההורים, היא צעד נוסף במסגרת הפרטה זוחלת וסמויה של שירותי החינוך האמורים להינתן על פי חוק ובאופן שוויוני. תפיסת העולם פשוטה: למי שיש יש ולמי שאין - אין