מתוך הflickr של Alex Graves

5 יחידות מתמטיקה: האסטרטגיה שיצרה ״איום אסטרטגי״

בני גורן מאשים את המבחנים שנהפכו ל״אולימפיאדה במתמטיקה״, מבקר המדינה מצביע על בעיה באיכות ההוראה והתלמידים בכלל מתלוננים על העומס בכיתה י״א. האם הבונוס החדש שמבטיח נפתלי בנט באמת יחזיר את התלמידים ללמוד 5 יחידות מתמטיקה?