הדיון המשותף בנושא תלמידים אלרגנים

חוזר מנכ"ל משרד החינוך יאסור הכנסת מזון רגיש לילדים אלרגנים

רק 4 ילדים מכיתות ג' קיבלו אישור לסייעת מתוך 100 בקשות שהוגשו – כך עולה מדיון מיוחד בנושא התלמידים האלרגנים. ילדה שהופיעה בפני הוועדה סיפרה: "מתחילת השנה אני לא הולכת לבית הספר כי אין לי סייעת"

בית הספר של משרד החינוך: שההורים ישלמו

האישור שהעניקה ועדת החינוך להמשיך ולגבות את תשלומי הרשות מההורים, היא צעד נוסף במסגרת הפרטה זוחלת וסמויה של שירותי החינוך האמורים להינתן על פי חוק ובאופן שוויוני. תפיסת העולם פשוטה: למי שיש יש ולמי שאין - אין