מזכ"לית הסתדרות המורים דורשת לבטל את הסכם קידום בדרגות

יפה בן דוד קוראת לגיבוש הסכם חדש, לאחר שמשרד החינוך הודיע על ניכוי בשכרם של חלק מהמורים. יועצה הכלכלי של ההסתדרות, פרופ' ירון זליכה: "יש למצוא פתרון מלא לביטול המכסות וזאת מבלי ליצור בעיות של הפחתות שכר"