מתוך ה-flickr של Kids Work Chicago Daycare

מטרות פורום ועדי הגנים: הסדרת תשלומים, תזונה וצפיפות

"אנחנו מודעות לכך שיש נושאים שהם כמו ריצת מרתון ויש ספרינט. אנחנו לא מצפות לפתור כל דבר תוך יום-יומיים. יש לנו סבלנות", כך מצהירות עדי מן ועינת גבריאלי אשר נבחרו ליו"ר משותף של פורום ועד הגנים הארצי

מתוך ה-flickr של Harsha K R

צוות משותף להורים ולמשרד החינוך יגבש מתווה לביטול תשלומי ההורים

בעקבות מאבק פורום ועדי ההורים הוחלט על הקמת הצוות, שבו ייקחו חלק גם נציגי האוצר. עוד הוחלט כי יתוקן חוזר מנכ״ל משרד החינוך בנוגע לסרבני תשלום מתוך אידאולוגיה ותבוטל ההוראה הקיימת לאפשר פעילות ילדים שהוריהם לא שילמו

בית הספר של משרד החינוך: שההורים ישלמו

האישור שהעניקה ועדת החינוך להמשיך ולגבות את תשלומי הרשות מההורים, היא צעד נוסף במסגרת הפרטה זוחלת וסמויה של שירותי החינוך האמורים להינתן על פי חוק ובאופן שוויוני. תפיסת העולם פשוטה: למי שיש יש ולמי שאין - אין